دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی «مطالعات میان رشته‌ای زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه ارومیه در سال 1402 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری موفق به اخذ مجوز انتشار گردید و در تابستان 1403 اولین شمارۀ آن منتشر خواهد گردید. هدف اصلی این نشریه برقراری ارتباط مطالعاتی و پژوهشی میان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و دیگر شاخه‌های هنر و علوم انسانی است.

این نشریه آمادۀ دریافت مقالات استادان فرهیخته، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی-آموزشی و دانشجویان مقطع دکتری و ارشد است. خواهشمند است مقالۀ خود را قبل از ارسال بر اساس شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم فرمایید تا در روند داوری تسریع گردد. مقالات پس از تأیید اولیه توسط سردبیر محترم، جهت داوری در اختیار دو داور محترم قرار گرفته و نتایج از طریق سامانه اعلام خواهد شد.

تمامی مقالات ارسالی قبل از ارسال به داوری توسط نرم افزار مشابهت یابی samimnoor مشابهت‌یابی خواهند شد. دست‌یابی به متن مقالات برای پژوهشگران ارجمند به صورت آزاد و رایگان( open access) خواهد بود.

نشریه با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران منتشر می‌شود.